8. Uluslararası Diyalektoloji ve Jeolengüistik Kongresi
14-18 Eylül 2015, Mağusa, Kuzey Kıbrıs


8. Uluslararası Diyalektoloji ve Jeolengüistik Kongresi 14-18 Eylül 2015’te KKTC Mağusa’da yapılacaktır.


Diyalektoloji ve Jeolengüistik’le ilgili yapılan tüm çalışmalar kongrenin kapsamı içindedir.


• Dil bilimi ve dil coğrafyası araştırmalarında yeni yöntem ve yaklaşımlar

• Disiplinlerarası diyalektoloji

• Diyalektolojide yöntem

• Bilişsel dilbilim ve diyalektoloji

• Sözlükler, dil atlasları

• Diyalekt bütüncesi

• Bilişim teknolojileri ve diyalektoloji

• Algısal diyalektoloji

• Ölçülü dil ile ağızlar arasındaki ilişkiler

• Azınlık dilleri, aktarım olgusu

• Ağızlar ve kültür

• Ağızlar ve medya dili

• Ağızlarla ilgili araştırma raporları

• Ağızlar ve çeviri bilimi

• Ağız ilişkileri


Duyurular